Du är på Nyckelfondens webbplats

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Testamente – en gåva för livet!

Bild på del av hand och penna som signerar ett dokument.

Genom att skriva ett testamente till förmån för Nyckelfonden stöder du den medicinska forskningen vid Universitetssjukhuset i Örebro. Din gåva kommer därmed att kunna leva länge och hjälpa många.

Nyckelfonden är en skattebefriad stiftelse, vilket innebär att varje krona oavkortat går till forskningen.

Formkrav

Vid upprättande av ett testamente finns strikta krav som måste uppfyllas för att testamentet inte ska riskera att bli ogiltigt. Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat. Underskriften måste bevittnas av två vittnen som ska vara närvarande samtidigt. Observera att det finns vissa begränsningar avseende vem som får vara vittne, t.ex. får inte vissa närstående vara vittnen. Skriv testamentet klart och tydligt så att de efterlevande förstår vad du avser med testamentet. Om Nyckelfonden är mottagare är det viktigt att också ta med organisationsnumret vilket är 875001-9807.

Innehåll

Ett testamente till förmån för Nyckelfonden kan omfatta all kvarlåtenskap, viss procentuell andel av kvarlåtenskapen, viss egendom såsom kontanter, guldsmycken, värdepapper, fastigheter etc. Nyckelfonden ser gärna att Nyckelfondens styrelse får bedöma vilken forskning som bäst behöver arvet efter dig, men om du vill rikta medlen till forskning inom ett särskilt område är det möjligt. Kontakta gärna Nyckelfonden vid eventuella frågor om att rikta medlen till särskilt område.

Mallar

Nedan följer några olika mallar som exempel på hur du kan inkludera Nyckelfonden i ditt testamente.

Tänk på att testamenten används först när en person är avliden. Det är därför oerhört viktigt att du som skriver testamentet känner dig trygg med formuleringen och konsekvensen av testamentet. Det kan finnas omständigheter som påverkar testamentets tillämpning, t.ex. ett arv från en tidigare avliden make/maka. Om du är osäker på vad som gäller för just dig rekommenderar vi dig att kontakta en jurist som är kunnig på området.

Mall 1: Använd denna mall när du vill testamentera allt till Nyckelfonden.

Mall 2: Använd denna mall när du vill att Nyckelfonden ska få en specifik egendom.

Mall 3: Använd denna mall när du vill att barnen ska få sin laglott och återstoden till Nyckelfonden. 

Mall 4: Använd denna mall om du vill att Nyckelfonden ska få en andel av din kvarlåtenskap.

Mall 5: Använd denna mall när ni som makar vill ärva varandra först och Nyckelfonden ärva först efter bådas bortgång.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 november 2023